Замърсяване на здравето

Anonim

Градското замърсяване е вътре в домовете ни

Според проучване, проведено в Марсилия, жителите на големите градове са силно изложени на замърсяване на въздуха. Въпреки това, повечето замърсители на въздуха, на които са изложени, не се намират в центъра на големите пътни възли или в близост до определени фабрики, а вътре в тяхното местообитание.

Интересна демонстрация беше направена от доброволци, които носеха раница, съдържаща оборудване за вземане на проби и анализ на замърсители . Бяха инструктирани да носят тази чанта за 48 последователни часа, два пъти, веднъж през зимата и веднъж през лятото. През тези два периода те не трябва да се отклоняват от своите дейности или от обичайните си условия на живот. Тридесетте субекти, мъже и жени, са били средно на 34 години, непушачи, не са били изложени професионално на специфични източници на замърсяване, пребивавали са и, където е необходимо, са работили в Марсилия.

Половината от предметите работеха, десет бяха ученици.

Анализ на замърсители за 48 часа

Резултатите отлично показват значението на излагането на градското население на замърсяване на въздуха и по-специално на значителния дял, който се отнася за жилищата и помещенията като цяло.