Европейската комисия получава помощ от LogicaCMG

Anonim

Петгодишен договор на стойност 14 милиона евро беше подписан от Европейската комисия и доставчика на ИТ услуги LogicaCMG. Съгласно споразумението доставчикът на услуги от Обединеното кралство и Нидерландия ще подпомага Генералната дирекция на Комисията за данъчно облагане и митнически съюз на Комисията при осигуряване на качество и контрол на нейните ИТ проекти.

Дирекцията има за задача да разработи директиви на ЕС относно данъците и митата и да осигури правилното прилагане на данъчните и митническите закони, приети от Съвета на Европа и Парламента. За своите оперативни задачи се използват редица ИТ системи, които са на различни етапи от жизнения си цикъл и следователно имат и различни изисквания за поддръжка - особено след като всички приложения имат единен стандарт за качество.

Голяма част от ИТ разработките и операциите бяха възложени на външни доставчици от Генерална дирекция. Всички тези изпълнители обаче работят в съответствие с насоките на системата за насочване на качеството „Темпо“. LogicaCMG вече ще отговаря за контрола на качеството на всички ИТ доставки и услуги, както и за тестовата поддръжка, одитите на доставчика на услуги, оценките на безопасността и поддръжката на системата Tempo. (Qua)