Федералните власти въвеждат Bearingpoint на борда си

Anonim

В края на януари Федералната административна служба се съгласи с консорциум, ръководен от BearingPoint, за да продължи сътрудничеството. Консорциумът вече е участвал в проектите BundOnline 2005 и Deutschland-Online. Сега Bearingpoint е да помогне на федералното правителство в изпълнението на правителствената програма „Управление, ориентирано към бъдеще чрез иновации“.

Договорът е с обем от 20 милиона евро. Тя включва консултантски услуги при въвеждането и подобряването на електронни административни структури. Bearingpoint ще прегледа съществуващите електронни услуги и интернет предложения с помощта на анализ на нуждите. В допълнение, консултантите помагат за подобряване на ключовите федерални услуги и привеждане в съответствие с нуждите на потребителите. Правителствената програма "Управление, ориентирано към бъдеще чрез иновации" има за цел да насърчи модернизацията на федералната администрация. (ПВР)