Аутсорсинг: европейски награди за контрол на въздушното движение

Anonim

Евроконтрол, Европейската организация за контрол на въздушното движение със седалище в Брюксел, разширява петгодишното си партньорство с консорциум, ръководен от Сименс ИТ решения и услуги (ШИС). Подписана е поръчка за възлагане на външни изпълнители с обем от около 100 милиона евро и срок от седем (5 + 1 + 1) години. Консорциумът, който включва SIS Getronics и BT Global Services, е отговорен за координирането и предоставянето на ИТ услуги, инфраструктурата и операционната служба, както и управлението на мрежи, сървъри, системи за съхранение и бизнес приложения. Администрацията на информационната база включва около 2800 компютъра и повече от 500 сървъра, 260 бази данни и 80 приложения. За поддръжката на приложенията доставчиците се поддържат от доставчика на ИТ услуги Cronos International.

Целта на договора е да създаде синергии между различните места на Евроконтрол, като по този начин намалява разходите за ИТ. „Аутсорсингът на нашите ИТ решения доведе до по-изгодно обслужване с по-добра достъпност и стабилност и повишена удовлетвореност на потребителите“, заяви Денис Ренсън, ръководител на отдел MIS в Eurocontrol.