Битком: Само един от всеки четирима учители използва компютри в клас

Anonim

Много учители биха искали да използват цифрови медии в класната стая, но само една четвърт от тях го правят. Те често се провалят поради лошите условия в техните училища. Това е резултат от представително проучване на 500 учители в средните училища. Изследването е поръчано от индустриалната асоциация Bitkom, която критикува лошото качество на училищата в този контекст.

Около 77 процента от анкетираните учители като цяло оценяват положително използването на цифрови медии в часовете. 88 процента обаче изискват по-добро техническо оборудване на училищата с компютри, бърз достъп до Интернет и цифрови учебни материали. "Преподавателите не са отказали технологиите, но остарялото или лошо поддържано оборудване и липсата на дидактически концепции затрудняват живота им", заяви президентът на Bitkom Август-Вилхелм Шеер при представянето на проучването в Берлин.

Учителите обаче също нямат ноу-хау: Само половината от анкетираните участваха в ИТ обучения през последните три години. Девет от десет от участниците в проучването (88 процента) също искат да бъдат по-добре подготвени за използване в медиите. да бъдат обучени.

spoods.de