Anonim

Казва се, че новият инструмент позволява просто и надеждно сравнение на разходите на облачните и традиционните инфраструктури в блога AWS. Той се основава на данни от независими анализатори и експерти в бранша, а също така взема предвид опита на съществуващите клиенти, според AWS.

Въз основа на въведената информация (тук са достъпни две нива на подробности) калкулаторът за пренос на данни изчислява индивидуална оценка на разходите за инфраструктура на помещението или за колокация и ги сравнява с услуги, свързани с AWS. Резултатът е подробен "отчет за разбивка", който разгражда отделните позиции.

Можете да изтеглите резултатите или да ги запишете директно в Amazon S3. Той също така обяснява точната методология и основните предположения.

spoods.de